_

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Notable Notes 25: The LISTENING TO KATRINA blog


This is one to spend time on it.
It is a blog by a man that experience hurricane Katrina in all its glory and consequences.
But not only his personal accounts are included.
He also delves into making a disaster survival kit he calls the LGO Bag. Life Goes on Bag.
‘Cos it always does.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου