_

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Notable Notes 31: Variations of the Rocket StoveThe Rocket Stove is a high-efficiency  stove that runs on twigs and thin wood. And it is easy to make.


So, while browsing the web we stumbled on 2 interesting variations of the design.

The Refugee Rocket Stove made out of clay:

The Bread Oven Rocket Stove:

In this page one can find a Rocket Stove design calculator:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου