_

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Πώς να φτιάξετε τους δικούς Χάρτες Συρράβοντας Εικόνες από το Google Earth

Αν επιθυμείτε να κάνετε τον δικό σας χάρτη κάποιας περιοχής ειδικού ενδιαφέροντος, συρράβοντας εικόνες από το Google Earth, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος

Το λέμε αυτό γιατί αν προσπαθήσετε να μοντάρετε εικόνες τοποθετώντας την μία δίπλα στην άλλη θα δείτε ότι αυτό είναι αδύνατον. Οι εικόνες δεν θα συμπίπτουν μεταξύ τους και θα δείτε σημαντικές παραμορφώσεις.
Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα συστήματα επισκόπησης και χαρτογραφίας απεικονίζουν την καμπυλότητα της επιφάνειας της γης στο επίπεδο του χαρτού ή της οθόνης.


Η βοήθεια των προγραμμάτων Δημιουργίας Πανοραμικών Φωτογραφιών.

Με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφίας άρχισαν να κυκλοφορούν και προγράμματα που συνθέτουν διαδοχικές φωτογραφίες μιας περιοχής για να δημιουργήσουν πανοραμικές όψεις της.
Τα προγράμματα αυτά ανιχνεύουν κοινές περιοχές (σημεία επικάλυψης) και παραμορφώνουν τις επιμέρους φωτογραφίες ώστε να συνδυαστούν σε ένα ενιαίο σύνολο.
Είναι δηλαδή ότι ακριβώς χρειαζόσαστε για τον σκοπό μας.
Αν και υπάρχει πλήθος από αυτά εμείς σας προτείνουμε το Autostitch που είναι και απλό στην χρήση του.

Η διαδικασία

Ανοίγουμε το Google Maps/Earth και εντοπίζουμε την περιοχή ενδιαφέροντος μας.

Χωρίζουμε την περιοχή που μας ενδιαφέρει σε τμήματα, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρχει μια επικάλυψη 10-15% μεταξύ τους ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα συρραφής πανοραμάτων και να απαλλαγούμε και από τις πληροφορίες που βρίσκουμε συχνά στα περιθώρια των εικόνων.

Σημείωση: Αν και η μεγάλη μεγέθυνση είναι πάντα επιθυμητή το να συρράψουμε πολλές διαδοχικές απεικονίσεις μας δίνει ένα αποτέλεσμα με μεγάλες παραμορφώσεις. Δυστυχώς η μέθοδος περιορίζεται στη συρραφή τεσσάρων μόνο απεικονίσεων.

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσουμε της επιμέρους εικόνες.

1. Με την χρήση της αποθήκευσης σαν εικόνα .jpeg που μας δίνει το Google Earth.

 Η εικόνα όπως αποθηκεύεται από το Google Earth

2. Με Την χρήση του πλήκτρου PrintScreen του πληκτρολογίου μας.

Με τον τρόπο αυτό σώζεται στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή μας ότι φαίνεται εκείνη την στιγμή στην οθόνη. Η μέθοδος μας δίνει αρχείο καλύτερης ποιότητας αλλά υστερεί στο ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε και όλα τις άσχετες απεικονίσεις ”κροπάρωντας” την εικόνα.

Σώσιμο της περιοχής με την λειτουργία print screen. Με το βελάκι δείχνουμε επίσης το εικονίδιο αποθήκευσης εικόνων μέσα από το Google Earth.

Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας που θα σας φανούν χρήσιμα και αργότερα αν θελήσετε να βελτιώσετε τον χάρτη σας. Αυτά μπορούν να είναι κάποια σαν το Photoshop, το ACDSee or the freeware Irfanview.

Μόλις λοιπόν αποθηκεύσετε τις τελικές επιμέρους όψεις μπορείτε να τρέξετε το πρόγραμμα συρραφής πανοραμάτων και να πάρετε άμεσα τον χάρτη σας.


Βελτιώνοντας τον Χάρτη σας

Με την βοήθεια ενός προγράμματος επεξεργασίας εικόνας οι δυνατότητες επέμβασης στον χάρτη σας πολλαπλασιάζονται.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα χρώματα, να προσθέσετε γραμμές, να τονίσετε δρόμους ή ποταμούς, να προσθέσετε δείκτες σημαντικών σημείων ακόμα και να προσθέσετε φωτογραφίες σημαντικών διασταυρώσεων ή σημειώσεις.

Στην δικιά μας περίπτωση αρχικά αφαιρέσαμε τις αδιάφορες περιοχές με το εργαλείο κροπαρίσματος.


Στη συνέχεια μετατρέψαμε τον χάρτη μας σε ασπρόμαυρο, επεξεργαστήκαμε τους τόνους του γκρι και ζωγραφίσαμε νέες γραμμές πάνω από όλους τους δρόμους, ακόμα και αυτούς που δεν φαίνονται καθαρά στην απεικόνιση του Google Earth.

 
Αυτή είναι και μια απεικόνιση των επεμβάσεων μας. Στα δεξιά φαίνεται η αρχικής εικόνα μετά από κάποια επεξεργασία των χρωμάτων. Στην μέση είναι μια απλή Α/β μετατροπή και αριστερά μια βελτιωμένη Α/Μ εικόνα.


Εδώ έχουμε τις επεμβάσεις μας στην χάραξη νέων γραμμών δρόμων. Αριστερά πάνω είναι η αρχική εικόνα, δεξιά φαίνεται οι νέες διαγραμμίσεις και αριστερά κάτω έχουμε ατονήσει τις νέες γραμμές για να μην μπερδεύουν το μάτι.

 Ο τελικός χάρτης πριν τις επεμβάσεις με το χέρι. 

Στη συνέχεια διαλέξαμε να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις με το χέρι πάνω στην εκτυπωμένη εικόνα. Βάψαμε με διαφορετικά χρώματα τις κύριες διαδρομές και διαγραμμίσαμε τους χείμαρρους που διασχίζουν την περιοχή.

Αλλά η δουλειά δεν σταματά εδώ. Μένει να προσθέσουμε κλίμακα και κάποια άλλα επιμέρους στοιχεία, καθώς και φωτογραφίες των κρίσιμων διασταυρώσεων την νύχτα μετά από μια αναγνωριστική περιήγηση.Κάποια στιγμή λοιπόν θα επανέλθουμε με περισσότερα.Λίγα λόγια για τις εφαρμογές τέτοιων χαρτών

Η χρήση τους με πυξίδα για εύρεση αζιμούθιων κτλ θα πρέπει να αποκλειστεί λόγω των παραμορφώσεων στην εικόνα. Ακόμα και η χρήση κλίμακας χάρτου δεν είναι αξιόπιστη και πρέπει να περιοριστεί μόνο στην εύρεση χιλιομετρικών αποστάσεων.
Εξάλλου αυτός είναι οι βασικός σκοποί μας είναι ο εξ όψεως προσανατολισμός και η χρήση ως οδικό χάρτη σε περιοχές με μικρούς δρόμους που δεν απεικονίζονται συνήθως.
 

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Making your Own Map by Stitching Google Images

In case you are interested in making a larger Google Earth map of an area of particular interest, there is a way!

One can combine successive caption of GoogleEarth/GoogleMaps but stitching them together is impossible.
The reason is that Google, and any other topo service,e projects earth’s curvature in a flat plane (your screen, a map or a photo image). And that makes for some distortion around the edges and the corners in particular.
So if you are to import the captured images into a photo editing software with the hopes of making a larger map you are out of luck. You can try it but you will soon be disappointed with your nerves wrecked, just like we did!

 
A demo of the conflict areas

Enter the photographic Panorama stitching software.

These apps search for similar areas in consecutive images and distort, cut and paste them together. If you are careful with your images and they have some good overlapping areas, you gonna get a seamless final product.

Important Note: this is final “map” will be for sight reference and visual orientation. It is not for compass and GPS use, since it will be somehow distorted.
The are many too choose form but we suggest the simplest of them all, Autostitch.

The Process

You enter googlemaps/earth and you find the area of interest.
Higher magnification is always preferable so you will start making incremental views of your area. Take care to leave a margin of about 10-15% around each image that will be expendable. This will be used by the stitching software to merge the images and will take care of all the not needed details that are on the fringes.

Note: we did not have good luck with stitching many partial views. The curvature and distortions add up. We suggest you limit your stitching to 4 pieces (2 up and 2 down) only.

Now, there are two ways to capture your partial images.

1.  Use Google Earth’s own feature

 
 Google Earth’s screen capture in .jpeg

2. Use the PrintScreen button on your keyboard and paste the capture in a photo editing software. This gives a better quality image but you will get the screen frindges too which you will have to crop out with the photo editor.
For reference you can use Photoshop, ACDSee or the freeware Irfanview software for cropping and image adjustments

 
A print screen capture or our area of interest. We have also indicated the button that allows Google captures in Google earth

Once you have the parts ready, you apply the stitching software and you get your raw map


Enhancing your map

There are many things you can do with the use of a photo editor.
Trace lines, color a route, add water landmarks, adjust image color, insert legends and photos of important crossroads.

This is the end map with the unneeded areas cropped out


Then we chose to make our map Black&White but we also enhanced the final (grey) colors, and retraced ALL the roads of the area which is wooded mostly and not all roads are showing. 


 This is a comparison image of our enhancements. On the right is a color adjusted section, on the middle is a simple B&W conversion and on the left we tinkered with the B&W adjustments in Photoshop to improve the shaded areas.

 

 In this image there is a comparison of the line work we did with the Photoshop drawing tool. We traced new road lines on the image. In the top left corner you can see the original, on the right the new lines and on the lower left the lines readjusted to show less.

And this is the final product, ready to trace in color our selected routes and landmarks by hand.

 

We hope you found this demo useful and not too technical. Try it yourself!

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Making an Experimental Pan BreadWhile making bread is not a priority for our home, I do experiment with bread making occasionally.
The art of making a well-risen bead that is soft with thin crust still escape me. So this time we were determined to tackle this hurdle and also cut-down baking time.
It is about conserving the time and energy (see resources) which is a good preparedness practice every time.


 The Recipe and its Timeline

Time line indeed.
In the family recipe book there is a recipe for a “spongy” pizza dough. Other than flour and water it uses baking powder, oil and Greek yogurt. Which is not much different from the Bread Biscuit recipe you have in the US.
I really wanted to cut down on the oil cos there is a whole cup of in a family sized pizza.
So one day I cut the oil used in half, and added crushed feta cheese and ham in the dough making what we call CheeseBread over here.

For this bread I also excluded the yogurt and what I was left with was:


1 kg of All-Purpose Flour
Half a cup of Oil
7 grams of Dry Yeast (some people use twice as much in their bread)
A heaping table spoon of Baking Powder
Some salt
Water


which is not far from a rusk recipe.

I cheated a bit and used a mixer to knead the dough. No hand work this time, I wanted to make it happen. And have the dough rise to satisfaction.
And I have never seen such streaks before!


After the dough was transferred to the baking pan (sized big enough to have a finger high dough) I baked for 30 minutes on 180 deg celcious while sprinkling the rising bread with water from time to time.
The result is pleasing.


 It’s gonna be better next time!

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Ψωμί στο Ταψί!


Κατά καιρούς πειραματιζόμαστε με την παρασκευή ψωμιού. Η επιτυχία μας είναι σχετική καθώς, αν και ικανοποιητικό, έχουμε δρόμο ακόμα για να καταφέρουμε ένα αφράτο ψωμι με λεπτή κρούστα.
Αυτή τη φορά επιλέξαμε να βγούμε από την πεπατημένη φτιάχνοντας ένα Ψωμί στο Ταψί!


Το ιστορικό του ψωμιού αυτού.

Όλα άρχισαν με την συνταγή για μια αφράτη ζύμη πίτσας που βρήκαμε στο συνταγολόγιο της οικογένειας. Πέρα από τα τυπικά υλικά έχει επίσης γιαούρτι και λάδι. Μια ολόκληρη κούπα για ένα μέσου μεγέθους ταψί.
Μειώνοντας το λάδι στο μισό και προσθέτοντας φέτα σε κύβους και ρίγανη, η ζύμη μεταλλάσσεται σε ένα Νόστιμο τυρόψωμο το οποίο ψήνεται και γρήγορα, σε 15-20 λεπτά.
Σκοπός μας λοιπόν ήταν, αφαιρώντας το γιαούρτι, να παρασκευάσουμε ένα ψωμί που θα ψηθεί το ίδιο γρήγορα.

Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαμε:
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1+ φλυτζανάκι του καφέ λάδι
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1/2 φακελάκι baking powder
1 κουταλιά αλάτι
Νερό

Πλάσαμε το ψωμί κάνοντας την ζαβολιά του πολυμίξερ. Αφού το αφήσαμε για μια ώρα σε ένα θερμό μέρος πήραμε αυτό!


Η ζύμη μεταφέρθηκε σε ένα καλά λαδωμένο ταψί και αφέθηκε να ξεκουραστεί σε ζεστό μέρος για ένα τέταρτο. Ψήθηκε σε προθερμασμένο στους 180 βαθμούς, και ραντίσαμε με νερό την κρούστα του ψωμιού μερικές φορές. Το ψήσιμο χρειάστηκε μόνο 30 λεπτά.
Και το αποτέλεσμα αυτό!


Τα πειράματα συνεχίζονται.