_

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Επικοινωνίες και Πληροφόρηση σε περιπτώσεις Μεγάλων Καταστροφών (μέρος 4ο)

Στο αρθράκι αυτό έχουμε να σας αναφέρουμε τις τελευταίες κακές ειδήσεις της χρονιάς για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε πιο αισιόδοξους τόνους την επόμενη που έρχεται.
 

Η παρακμή των Βραχέων – Ελληνική Ραδιοφωνία στα Βραχέα. Τέλος

Πριν λίγες μέρες πληροφορηθήκαμε την πρόθεση της Καναδικής κυβέρνησης να κλείσει το ραδιόφωνο της στα βραχέα, το Radio Canada International. Είναι ένα ακόμα στη σειρά των κρατικών σταθμών που κλείνουν γιατί η λειτουργία τους κρίνεται μη συμφέρουσα οικονομικά.
Σίγουρα τα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας αλλάζουν αλλά πιστεύουμε ότι κάποια από αυτά δεν μπορούν να υποκατασταθούν.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το μέλλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα βραχέα έχει σφραγιστεί με την απόφαση εκποίησης των κεραιοσυστημάτων της ως scrap. Πηγή:  radiofono.gr


Οι Τηλεφωνικές Γραμμές γίνονται όλο και περισσότερο Ευάλωτες

Είναι πάγια συμβουλή στην κοινότητα των preppers η διατήρηση της σύνδεσης στο “παραδοσιακό” τηλεφωνικό δίκτυο, με την αιτιολογία ότι σαν πιο “πρωτόγονο”, με το δικό του ηλεκτρικό σύστημα, και μη εξαρτώμενο από υπολογιστικά συστήματα είναι πιο αξιόπιστο.
Τελικά τα σύγχρονα δίκτυα περνούν όλο και περισσότερο στη μετάδοση με οπτικές ίνες (που κάνουν απαραίτητη την χρήση servers) αν και σε τοπικό επίπεδο δεν αναμένεται η κατάργηση της ενσύρματης τηλεφωνικής γραμμής.
Δείτε περισσότερα εδώ.

Δυστυχώς αγνοούμε κατά πόσον τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν ή θα συμβούν στην Ελλάδα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρούμε κάποιον να μας το διευκρινίσει.

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Notable Notes 13: Chainsaw Instruction Videos


While one cannot expect to substitute real training on dangerous devices with any other means, chainsaw training videos have their place.

They enlighten and prepare the future user (student) for the risks and hazards of using a chainsaw and felling a tree, and they make him aware of all the bad practices he might see around him, performed by people that are too smart to take an instruction class.

It so happened we stumbled on two such very good training films on chainsaw use and tree felling.

The Husqwarna USA training film


The British Columbia Faller Training Standard

Being full length films will keep you occupied for a while.
In between viewings you can enjoy this:

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Notable Notes 12: Mors Kochanski on YouTube


Mors Kochanski is definitely one of the greatest survival trainers around. He is an old timer and as such he has been most influential –and a teacher- to newer instructos.

Today, at age 71 he is retiring and on a youtube video posting spree.

So expect to find a wealth or practical knowledge and in-depth insight on outdoor survival techniques and materials.

Reality Check on Modern Wound/Trauma First Aid Materials

Note to the reader: We have been keeping clear of advanced first aid and materials subjects for a variety of reasons. But a video we have come by recently has sparkled this article and the considerations that come with it.

For the past decade or more we have been seeing an influx of First Aid materials for trauma management. New tourniquets, new haemostatic agents (the notorious QuikClot amongst them), nasopharyngeal airways, chest seals and novel guidelines for their use.
While these are aimed primarily to the military end user, they are starting to see use in the civilian sector too, following the slow shift in their application dogma.

And they do work and they do save lives. During the second Iraq war the US measured a  95% survivability rate on bleeding.
But panacea they aren’t. Their effective use requires following the guidelines and protocols for their use.

In example, a damaged femoral artery requires a lot of pressure exerted, and not only superficially. Pressure has got to be driven down inside the leg.
This video showsa case of.


The guy is putting his knee and weight on his buddy’s leg and watch carefully what the 1si Aid responder does in min. 4:24.

And while one could argue that quiclot would be a better option it still has to be driven in contact with the bleeding site.
The process is called wound packing, and latest research result show that packing is more important than the hemostatic capability of such products.
And it is still advised with quiclot use.


So, imagine a foolish consumer that opens his trauma kit puts his quiclot on (and not In) the wound and proceeds to bandage the leg with his Israeli Dressings.
Knowledge to operate IS required.

The points we want to make are that the modern trauma materials fill a niche space among first aid materials, false confidence in their often advertised and hyped miracle abilities can become dangerous, and proper care procedures and skills cannot easily be replaced by materials alone.

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

“Ounces of Prevention” Survival ItemsThis article started as a game in some forums I frequent. Following the dictum "an ounce of prevention is a pound of cure", the idea behind it is to find small items (that do not have to weigh exactly an ounce) and could be including in a Survival kit for the purpose of sustainment.
The sustainment criterion signifies items that will help you stay active, mobile, healthy, alert and less un-comfy on a long hike, bug-out, or severe situation.

So here are some suggestions:

1. A Blister kit.  

Self-evident, blisters is the no.1 reason to compromise your mobility.
2. Medicated Foot or Talcum Powder
Same as above, only this time the target area is your toes and crotch.
3. Washing Powder
In long hikes it is vital to keep your socks and undewear clean, and you healthy.
4. Sugar

While it does provide a jolt of energy, I included it for another reason. A tired body hosts a sugar-deprived brain, and in this state you cannot take good decisions. A bit of sugar cannot sustain you for long, but it CAN unclutter your brain.
5. Instant Coffee.
If you are not familiar with the Greek Frappe coffee, (a cold water shaken concoction) then you are missing on the best eye-opener coffee. If it does not wake you, you must be dead.
6. Salt & Baking Soda
Mixed together they can work as a toothpaste but mixed with sugar in the right proportions, will make a homemade electrolyte solution. Some recipes and the background of rehydration & electrolyte replenishment can be found here.
7. Immodium Pills.
These stop diarrheas which may be caused by bad food or contaminated water.
8. Ibuprofen Pills. (or other NSAID-class medications). 
These are multi action drugs. Anti-inflamatory, anti-fever and pain relieving. They greatly help with sprains. At the US they are over the counter sold, but do consult a doctor before buying.
9. Sports Tape
While it can be considered a multi-use item its purpose is to support your ankle on a sprain. It is called ankle/kinesio taping and it is a much ignored technique in the first aid field.
10. A tea candle.

It burns for long and being flat can work well for a firestarter, but it is far more helpful in warming up a small space. No, you won’t be comfy but it will break the chill and may keep the space above freezing. But do check space ventilation when you use it.
11. Olight i3S flashlight.
I suggested it by name because it is the best of its genre, the small LED AAA multi-mode flashlights. I consider it a safety feature cos on its highest setting (80 lumens) it allows for night hiking, and its other levels are very well suited for camp work. Other options are its sibling the Maratac AAA, its father the ITP A3 EOS, the humble Tank007 E09, and the much spendy Fenix LD01 and 4Sevens Preon flashlights

As you may have noticed the list contains items one would not find in the usual survival kits.  But for good reason. I consider them the items that will sustain you on survival.
Further –considered- suggestions are always welcome.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Η Εφαρμογή Δημιουργίας Χάρτη GMAP4


Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας σας παρουσιάζουμε σήμερα μια δωρεάν on-line εφαρμογή δημιουργία του δικού σας χάρτη, την GMap4.
Η πλατφόρμα πατά πάνω σε προϋπάρχουσες απεικονίσεις και χαρτογραφήσεις της Γης και δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να προσθέτει επάνω τους επιπλέον στοιχεία.

Έτσι μπορεί κανείς να σχεδιάσει μια πορεία πάνω στον χάρτη, να εισαγάγει παρατηρήσεις και φωτογραφίες στα σημεία όδευσης, και να εισαγάγει δεδομένα KML, KMZ, GPX, TPO, GIS και Google MyPlace.

Η εφαρμογή είναι αποκλειστικά on-line, και η έξοδος των στοιχείων γίνεται είτε σαν εκτύπωση του φύλου μέσω του browser που χρησιμοποιεί, είτε σαν αρχείο δεδομένων .txt ή .gpx. Αλλά μπορεί να δημιουργήσει και link που μπορεί να μοιραστεί με τον οποιοδήποτε είτε να έχει πρόσβαση ο ίδιος στον χάρτη που έχει δημιουργήσει από οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται με το Internet.

Στην φωτογραφία αυτή φαίνεται το μενού της εφαρμογής αυτής


Στην φωτογραφία αυτή φαίνεται η σχεδίαση μιας διαδρομή και η ένθεση πληροφοριών σε αυτή.


Στην φωτογραφία αυτή φαίνεται η εικόνα που παίρνει κανείς ακολουθώντας το link που παράγει η εφαρμογή.Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο. Θα επανέλθουμε με ότι καινούργιο βρούμε.