_

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Notable Note 4: SoapCalc – An Online Soap Recipe Calculator

http://www.soapcalc.net/calc/SoapCalcWP.asp
This is an all-in-one soap ingredients calculator.
But we have also tested its proper function when saved as .html in your computer!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου