_

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Notable Notes 14: Prudent Food Storage & Water FAQ

Lately we have come across these resources.


These are complete resources on the things a starting prepper or survivalist will seek advice of.
Just take the time to print them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου