_

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Notable Notes 30: A Basic Solar Energy System


Somewhere hidden in our archive we found this video:


It is the description of a basic solar system of limited budget. Yet a useful one and a good starting point for new users.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου