_

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

SurvivalComms: The AA Batteries and Your Radio

Please check out this very interesting article in our other blog, SurvivalComms.

It provides with often disregarded facts on use of AA and AAA batteries in the handheld radios

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου