_

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Η Εφαρμογή των 7 Ερωτημάτων στην πράξη. Η Περίπτωση της Ασφάλειας μιας Συνοικίας.Πριν πολύ καιρό, στο άρθρο 7 Λέξεις Κλειδιά για την Καλή Οργάνωση, αναφερθήκαμε στις 7 Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις σαν μια μέθοδο ανάλυσης και οργάνωσης.
Δηλαδή τα Τι, Που, Πως, Πότε, Ποιος, Πόσο και Γιατί.
Έτσι μπορούμε να κάνουμε τα ερωτήματα αυτά ένα σκελετό πάνω στον οποίο θα οργανώσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες μας.

Κάνοντας την υπόθεση εργασία ότι καλούμαστε να οργανώσουμε την ασφάλεια μιας συνοικίας κατά την διάρκεια μια ταραχώδους περιόδου, κάποια από τα στοιχεία που θα πρέπει να αναλογιστούμε είναι:

Ο Σκοπός (Τι)
Στην προκειμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια (σαν πρόληψη), ή και η αποτροπή, ή άμυνα, και η αντιμετώπιση?

Η Αφορμή (Το Γιατί)
Είναι μόνο η κοινή εγκληματικότητα, ή το πρόβλημα έχει και άλλες διαστάσεις όπως το ότι  η γειτονιάς μα έχει αρχίσει να γίνεται "στέκι", ή ότι έχουμε μπει σε περίοδο γενικής αναρχίας? ή μήπως βρισκόμαστε κοντά στα σύνορα, όπου μπορούν να δρουν ανενόχλητα οι ξένοι γείτονες?
Το Γιατί λοιπόν καθορίζει και την φύση του προβλήματος αλλά και την ανταπόκρισης, δηλαδή το είδος και την κλίμακα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν


Ο Χρόνος (Το Πότε)
Στη περίπτωση αυτή κάνουμε την διάκριση μεταξύ της ώρας της ημέρας αλλά και τ αν το πρόβλημα ασφάλειας εμφανίζεται ακανόνιστα, κατά διαστήματα ή διαρκώς.
Για παράδειγμα μια ενδημική-συνεχής εγκληματικότητα ίσως μας οδηγήσει στην απόφαση να εγκαταλείψουμε την συνοικία.

Ο Τόπος (Το Πού)
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (πχ τυφλά ή απροσπέλαστα σημεία), ή ακόμα και με τον χωρισμό της συνοικίας σε περιμέτρους ή τομείς. Σε μια άλλη εφαρμογή του κριτηρίου μπορούμε να μελετήσουμε και τα δεδομένα κάθε οικίας ξεχωριστά και σαν ένα διαφορετικό επίπεδο μέτρων ασφαλείας αλλά και σαν μια ζώνη ευθύνης ή άμυνας.

Οι Άνθρωποι (Ποιός και Από Ποιόν)
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την αξιολόγηση του δικού μας δυναμικού, την ανάθεση καθηκόντων και ρόλων και σε μια πιο λεπτομερή εφαρμογή την σύνθεση μιας ομάδας προστασίας αναλόγως των καθηκόντων αλλά και των δεξιοτήτων των μελών.
Σε δεύτερο επίπεδο μπορούμε να μελετήσουμε την εξωτερική βοήθεια. Φίλοι, συγγενείς και ομάδες από άλλες περιοχές, καθώς και η πιθανή επέμβαση των αρχών προς όφελος μας.

Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με την ανάλυση της "απειλής". πρόκειται για ληστές, λαφυραγωγοί, συμμορίες ή Εξωτερικοί εχθροί.
Πολύ χαρακτηριστικά επίσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο στην ανάλυση τους. Πότε δρουν, σε τι αριθμούς, με τι μεθόδους και πόση βία, κτλ.


Το Πόσο
Και στην περίπτωση αυτή έχουμε μια διπλή ερμηνεία της λέξης.
Από τη μια το Πόσο έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα του σχεδίου και των μέτρων που θα λάβουμε. Αυτό έχει σαφώς να κάνει και με την διάρκεια του κινδύνου/απειλής, αλλά η ανάλυση μας μπορεί να μας δείξει ότι ίσως να είναι καλό να παρατείνουμε την διάρκεια των μέτρων αυτών.
Αυτό μας φέρνει και στην δεύτερη ερμηνεία, τον καθορισμό του επιπέδου "εμπλοκής". Δηλαδή το την κλίμακα της απάντηση μας στον εκτιμώμενο κίνδυνο. Θα παραμείνουμε στο επίπεδο της επαγρύπνησης, θα ξεκινήσουμε περιπολίες και παρουσία τα βράδια ή θα φτάσουμε μέχρι τα ένοπλα μέτρα φύλαξης και προστασίας?

Το Πως
Το στοιχείο αυτό είναι εκ τν πραγμάτων και το πιο σύνθετο και το πιο μεγάλος ως προς την ανάλυση του.
Έτσι έχουμε σε ένα πρώτο επίπεδο να κάνουμε με την γενική μέθοδο.
ενεργητική Αποτροπή, παραδειγματισμός ή προειδοποίηση, φύλαξη ή δυναμική επέμβαση?
Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να καθορίσουμε τα πιο ειδικά μέτρα.
Θα εγκαταστήσουμε φυλάκια, σκοπιές ή σημεία παρατήρησης/παρακολούθησης. Με άτομα ή κάμερες? Θα οργανώσουμε περιπολίες, μπλόκα ή ακόμα και μονάδες άμεσης επέμβασης?
Μήπως θα πρέπει επίσης να οργανώσουμε και τον τρόπο και τις διαδικασίες απομάκρυνσης των ασθενέστερων κατοίκων ή και συνολικής διαφυγής/εκκένωσης?


Ίσως μέχρι τώρα να έχετε αντιληφθεί δύο πράγματα.
Πόσο αναλυτικά -με τον τρόπο αυτόν- μπορεί να οργανωθεί όχι μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά το οτιδήποτε (σκεφτείτε πόσο καλά θα είναι ενημερωμένος ένας τροχονόμος που κατευθύνει την κυκλοφορία στην περιοχή μιας φυσικής καταστροφής)
Και το ότι αυτή η μέθοδος των 7 λέξεων εφαρμόζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Σαν παράδειγμα αυτού σας παραθέτουμε παρακάτω την εφαρμογή της σε μια πιο ειδική και συγκεκριμένη περίπτωση.

Μια πιο Αναλυτική Εφαρμογή

Ας δούμε λοιπόν ένα πιο απτό παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να στείλουμε έναν σκοπό που να επιτηρεί μια συγκεκριμένη διασταύρωση κοντά στην συνοικία μας. Σαν ένα μικρό παιχνίδι αφιερώστε λίγο χρόνο για να μπείτε στην θέση του, πριν φυσικά διαβάσετε τα παρακάτω που αποτελούν μια λεπτομερή ανάλυση του ρόλου του.

Στην ενημέρωση που θα του κάνουμε θα πρέπει να καλύψουμε τα εν λόγω 7 βασικά ερωτήματα. Δηλαδή:

Τι - Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τα καθήκοντα του. Θα πρέπει να επιτηρεί την κίνηση και ειδικά τα οχήματα και τους πεζούς που θα τρίβουν στον δρόμο που θα οδηγεί στον οικισμό. Επίσης θα σημειώνει και θα αναφέρει τα χαρακτηριστικά τους ώστε να αξιολογηθούν σαν κίνδυνο ή όχι.

Γιατί - Αν και πολλές φορές η γνώση του γιατί μπορεί να περιοριστεί σε αυτό που σχεδιάζει και παίρνει αποφάσεις, πεποίθηση μας είναι ότι η γνώση βοηθά και αυτόν που θα τις εκτελέσει, ειδικά όταν θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία δράσης. Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση του σκοπού στο σημείο αυτό είναι απαραίτητα γιατί βρίσκεται σε  τυφλό σημείο από τα παρατηρητήριο.

Πως - Ο σκοπός αυτός θα πρέπει να μείνει κρυμμένος και δεν θα αντιδράσει σε κάποιον κίνδυνο παρά μόνον για την αυτοπροστασία του. Ανά δεκαπέντε λεπτά θα επικοινωνεί μέσω του ασύρματου με το κέντρο για το όλα καλώς, πατώντας μόνο το μικρόφωνο 2 φορές. Σε περίπτωση βλάβης θα δίνει σήμα σε άλλο σκοπό που θα είναι στο οπτικό του πεδίο. Επίσης κάθε ώρα θα τον επισκέπτεται περίπολο.


Που - Το που καθορίζει το ακριβές και το εναλλακτικό σημείο. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να παρέχουν κάλυψη και απόκρυψη αν είναι δυνατόν. Επίσης θα πρέπει να προκαθορισμένο από ποια διαδρομή θα τον επισκέπτεται το περίπολο. Επίσης εδώ μπορούμε να ορίσουμε και τα όριο "ευθύνης" του και να εξετάσουμε την έκταση που είναι δυνατόν να επιτηρηθεί.

Πότε - Στην περίπτωση αυτή ο σκοπός δεν ενημερώνεται μόνο για το πότε θα γίνει η αλλαγή του, και το κάθε πότε θα έρχεται το περίπολο, αλλά και για το πότε θα μπει στο δρόμο επισκέπτης που τον περιμένει η κοινότητα ή για το πότε της συνήθους κίνησης στον δρόμο. πχ. την τακτική ώρα του απορριμματοφόρου.

Ποιος - Όπως και παραπάνω το Ποιος περιγράφει και τις "φίλιες" επαφές του.
Σε μια παραλλαγή του ποιος, βάζουμε και το "Από Ποιόν". Δηλαδή ποιοί αποτελούν ένα αναμενόμενο κίνδυνο για την κοινότητα μας (κλέφτες, συμμορίες, κτλ) αλά και το ποιά διερχόμενη κίνηση μπορεί να είναι ύποπτη.

Πόσο - Το πόσο μπορεί να συσχετιστεί με την χρονική διάρκεια του καθήκοντος ή το πόσο δυνατά θα μιλάει στον ασύρματο. Αλλά και με το πόσο μακριά θα επιτηρεί, ώστε να επικεντρωθούν οι αναφορές του στις πραγματικά ενδιαφέρουσες κινήσεις.


Ελπίσουμε λοιπόν να παρουσιάσαμε την ιδέα επαρκώς.
Είναι προφανές ότι η μέθοδος είναι σε κάποια σημεία επικαλυπτόμενη.
Και -όπως είπαμε ήδη- μπορεί αν έχει εφαρμογή παντού. ακόμα και στην ενημέρωση ενός εργαζόμενου.
Σίγουρα πάντως θέλει προσαρμογή στη κάθε περίπτωση, αλλά αυτό είναι δικιάς σας δουλειά. Καλή Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου